Farsotstider

  • Album Info
  • Thyrfing
  • 2005
  • Regain Records

Farsotstider – 2005

1. Far åt helvete
2. Jag spår fördärv
3. Farsotstider
4. Höst
5. Själavrak
6. Elddagjämning
7. Baldersbålet
8. Tiden läker intet


Buy the new Necrophobic album "Dawn of the Damned"
Advertisement @ Swedish Metal!   Advertise @ Swedish Metal?